Chocolate Bar

Kẹo socola sữa nhân Hạt điều dòng Sweet love 50g Figo
46.000 VNĐ25.000 VNĐ
Kẹo Socola sữa Hạnh nhân dòng Sweet love 50g Figo
46.000 VNĐ25.000 VNĐ
Combo 11 Hộp dủ loại Chocolate Figo 550gram
550.000 VNĐ539.000 VNĐ
Dark Chocolate 70% cacao 20g FIGO
22.000 VNĐ
Dark Chocolate 85% cacao 20g ít đường FIGO
23.000 VNĐ
Dark Chocolate 90% cacao 20g ít đường FIGO
24.000 VNĐ
Dark Chocolate 100% không đường 20g FIGO
25.000 VNĐ

Chocolate Bar

Nhận Khuyến Mãi Qua Mail

Get E-mail updates about our latest shop and special offers.